Voorwaarden groene tuin make-over

 • De aanmelding gaat over minstens 3 tuinen in dezelfde straat.
 • De aangemelde tuinen zijn voortuinen en liggen in de gemeente Enschede.
 • De huidige tuinen bevatten veel tegels en/of verharding en weinig groen. U laat dit zien met drie foto’s.
 • De inzending bevat een motivatie.
 • De inzending bevat naam, adresgegevens en of u huurder of eigenaar bent.
 • De tuinen worden nieuw ingericht tot een mooie en een klimaatadaptieve tuin. Dit betekent dat de tuin zo wordt ingericht dat deze aangepast is op het weer van de toekomst. In de praktijk betekent dit dat de tuin weinig stenen en veel planten heeft, dat er ruimte is voor water en dat de inrichting goed is voor verschillende dieren en planten.
 • De aanmelders gaan akkoord met het (laten) aanpassen van de tuinen naar een klimaatbestendige tuin. Overleg hierover vindt plaats na het winnen van de prijs.
 • De tuinen worden aangelegd door studenten van het Zone.college onder begeleiding van een professionele hovenier.
 • De tuinen worden aangelegd vóór 31 oktober 2022.
 • De bewoners geven de gewipte tegels op bij het NK Tegelwippen.
 • De tuinen zijn een voorbeeld voor de straat. De actie geldt daarom alleen voor voortuinen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
 • Voor de tuinmetamorfose is een budget van €3000,- per aanmelding beschikbaar. Dit bedrag kan alleen uitgegeven worden aan planten, klimaatadaptieve aanpassingen en aanpassingen die de biodiversiteit stimuleren.
 • Als de wensen van de bewoners duurder zijn dan € 3000, zijn de aanvullende kosten voor rekening van bewoners.
 • Kosten voor stenen en andere soorten verharding zijn voor de bewoners.
 • Er zijn maximaal 3 winnende groepjes van 3 tuinen.
 • De inzendingen worden beoordeeld op basis van de motivatie en de ingezonden foto’s.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De prijswinnaar heeft invloed op het uiteindelijke ontwerp van de tuin. Het ontwerp wordt in samenspraak tussen de studenten van het Zone.college en de prijswinnaars gemaakt.
 • De inrichting van de tuin blijft na oplevering vijf jaar ongewijzigd. Kleine aanpassingen zijn toegestaan als het niet ingaat tegen het doel de tuin klimaatadaptief te maken.
 • Van de make-over worden foto’s gemaakt. De bewoners geven toestemming deze in de toekomst te gebruiken in publicaties van de Gemeente Enschede.