Stijlgids GroenBlauw Enschede

Dit is het online huisstijlhandboek van GroenBlauw Enschede. Hier vind je de richtlijnen en adviezen op het gebied van bijvoorbeeld logo-, lettertype- en kleurgebruik, tone-of-voice en fotografie.

Deze online stijlgids is een levend document. Raadpleeg daarom altijd deze pagina voor de meest recente richtlijnen en aanvullingen.

Mis je nog iets in deze gids of heb je een specifieke vraag?
Laat het ons weten via enschede@groenblauwenschede.nl.

Logogebruik

Algemene logo

Voor algemene, overkoepelende zaken gebruiken we het GroenBlauw Enschede-logo zoals hiernaast afgebeeld.

Voor gebruik op een witte ondergrond gaan we uit van de driekleurige variant. Op kleurvlakken of foto’s met voldoende contrast mag het logo ook in diapositief gebruikt worden.

We maken géén gebruik van slagschaduw of een glow rondom het logo om het contrast te verhogen. Zorg er daarom voor dat bij een foto-ondergrond het relevante deel voldoende donker is.

Het logo dient altijd in dezelfde verhoudingen gebruikt te worden en niet ‘platgedrukt’ of breder gemaakt.

Wil je het logo van GroenBlauw Enschede gebruiken? Mail dan naar enschede@groenblauwenschede.nl.

Logo GroenBlauw Enschede

Projectlogo

Voor projecten die specifiek een bepaalde zone of wijk aangaan gebruiken we het zogenaamde ‘projectlogo’.

In een projectlogo vervangen we het woord ‘Enschede’ door de relevante term. In het voorbeeld hiernaast is dat ‘Twekkelerveld’.

Neem voor projectlogo’s contact op met enschede@groenblauwenschede.nl.

 

Projectlogo GroenBlauw Enschede

Lettertypegebruik

We maken gebruik van de Montserrat font familie. Dit is een vrij verkrijgbaar Google Font wat geschikt is voor gebruik op zowel Mac als PC.

Koppen mogen volledig in kleur worden geplaatst. In de bodytekst mogen afzonderlijke woorden of zinsdelen in kleur worden geplaatst voor een hogere attentiewaarde.

Koppen zijn altijd in kapitaal en significant groter dan de intro- en bodytekst. De intro- en bodytekst zijn qua grootte gelijk aan elkaar. Het exacte formaat is afhankelijk van de uiting waarin het toegepast wordt. Houdt altijd rekening met de leesbaarheid.

Hiernaast is een voorbeeld te zien van de groottes bij een uiting op A4 formaat.

Lettertypen uit de huisstijl van GroenBlauw Enschede
kleurenpalet RGB

Kleurgebruik

Online – RGB

Voor onlinegebruik gaan we uit van het RGB-kleurenpalet.

De primaire kleuren zijn allereerst zichtbaar in het logo, maar worden ook gebruikt voor kleurvlakken, kopjes en accentkleuren.

De secundaire kleuren zijn te gebruiken voor dingen zoals bodytekst, waarbij de lichtste kleur bijvoorbeeld geschikt is als achtergrond.

De tertiaire kleur kan gebruikt worden voor extra attentiewaarde van bijvoorbeeld een button of kleurvlak. Gebruik deze met mate.

De relevante kleurcodes staan hiernaast vermeld.

Download hier de kleurkaart

Kleurenpalet CMYK

Offline – CMYK

Voor offline gebruik gaan we uit van CMYK of PMS kleuren.

Indien het een full-colour uitgave is (bijvoorbeeld een uitgave waarin foto’s afgebeeld worden) gebruiken we altijd het CMYK logo.

Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij zeefdruk o.i.d.) kan er uitgegaan worden van het logo in PMS of Pantone-palet.

Richtlijnen fotografie

We maken altijd gebruik van hoge resolutie beelden met indien nodig aanvulling vanuit stock-fotografie. Zorg voor relevante fotografie die aansluit bij het artikel.

Om de uitingen een warme en toegankelijke uitstraling te geven, moet het beeld voldoende kleur bevatten.

Waar mogelijk gaan we voor een zonnige setting, met lachende mensen in natuurlijke, niet geforceerde, poses.

Richtlijnen voor fotografie
Stijlvormen van de huisstijl GroenBlauw Enschede

Stijlvormen

Om teksten wat extra aandachtswaarde te geven mogen deze geplaatst worden in een kleurvlak met afgeschuinde hoek. Ook fotografie mag geplaatst worden in een soortgelijk kader.

De hoek van zo’n vlak/kader is altijd 45° en dient door
de gehele uiting gelijk te zijn van formaat. Een vlak of uitkadering mag breder of hoger worden gemaakt, de hoek en het formaat van de afschuining blijven echter gelijk.

Het kader mag licht transparant zijn als er een tekstkader over een foto geplaatst wordt. De hoeveelheid transparantie wordt bepaald door het onderliggende beeld. Een donker beeld met een rustige, egale achtergrond laat meer transparantie toe dan een beeld met een drukke achtergrond. Leidend hierin is de leesbaarheid van de bovenliggende tekst.

Hoek 45°
Hoogte en breedte variabel, hoek ‘groeit’ niet mee.

Zie hieronder het voorbeeld van de stijlvorm op een foto.

Voorbeeld van stijlvorm

Aanvullende vorm

Over het algemeen maken we gebruik van rechte lijnen met haakse hoeken, met af en toe een 45° afschuining zoals hierboven beschreven.

In minder mate maken we ook gebruik van een kader met afgeronde hoeken. Bijvoorbeeld als kader bij het logo op de voorzijde van een uiting, zodat het logo als een soort label over de coverafbeelding komt te liggen.

De afgeronde hoeken kunnen ook worden toegepast op andere vlakken, bijvoorbeeld een gekleurd tekstvlak dat extra aandacht verdiend.

Let op! Fotografie/beelden wordt niet met afgeronde hoeken geplaatst.

Zie hiernaast voorbeelden van een afgerond kader.

Voorbeeld extra stijlvorm

Tone-of-voice

In onze teksten zijn we altijd persoonlijk, respectvol, rationeel, feitelijk en warm. We spreken vanuit eigen ervaring en, waar mogelijk gebruiken we de verbindende ‘wij-vorm’. We blijven positief (schouders eronder), enthousiasmerend, inspirerend en uitdagend.

Vooralsnog worden de je- en u-vorm door elkaar gebruikt, zie de richtlijnen hiervoor hiernaast.

Directe communicatie = u-vorm

In communicatie waarin inwoners direct en persoonlijk worden aangesproken (brief, nieuwsbrief) hanteren we
de ‘u-vorm’.

Algemene communicatie = je-vorm

In algemene communicatie waarin inwoners als algemene groep worden aangesproken (zoals flyers, posters, social media, website) dan gebruiken we persoonlijkere ‘je-vorm’.

Voorbeelduiting

Hieronder zie je een voorbeeld waarin alle bovenstaande richtlijnen samenkomen. Door het gebruik van grote afbeeldingen met veel kleur, speciale uitsnedes, overlappende kleurvlakken, grote koppen in kleur en vrijstaande afbeeldingen ontstaat een speelse, maar informatieve opmaak.

Download hier een voorbeeld van een nieuwsbrief in huisstijl

Illustratiegebruik

Onze illustratie zijn zo simpel mogelijk, maar wel duidelijk. Personen bijvoorbeeld hebben geen gezichtskenmerken, en objecten hebben precies genoeg detail om duidelijk te maken wat ze zijn/doen.

We maken weinig tot geen gebruik van schaduwen en gebruiken waar mogelijk kleuren uit het GroenBlauw kleurpalet.

We blijven zoveel mogelijk op 2-dimensionaal vlak werken, waarbij we tegen de zijkant van personen en objecten aankijken. Alleen bij uitzondering (als de informatie simpelweg niet in 2D kan worden weergegeven) kunnen we uitwijken naar een “isometrisch” aanzicht.

Beschikbare beelden

Afbeeldingen of illustraties die al bestaan, kun je opvragen bij Lies Rubingh van de Afdeling Marketing & Communicatie. Hier kunnen ook nieuwe illustraties worden opgevraagd.

Hou bij het gebruik van illustraties uit andere bronnen rekening met de richtlijnen.

Personages hebben geen gezichtskenmerken.

Voorbeeld van personages in een illustratie

Objecten en voertuigen hebben zo min mogelijk detail, maar het is wel belangrijk dat ze herkenbaar zijn.

Voorbeeld van voertuigen in een illustratie

Informatie wordt zoveel mogelijk in 2D weergegeven.

Voorbeeld van een 2d illustratie

Als het niet anders kan, mogen objecten meer driedimensionaal worden weergegeven. De regel van de minimale details blijft gelden.

Voorbeeld van 3d illustratie