Stadsbeek

Locatie
Enschede
Opdrachtgever
Gemeente Enschede, het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.
Realisatie staat/jaar
2015 - lopend
Het project Stadsbeek in de gemeente Enschede is een goed voorbeeld van het concept ‘Klimaat Actieve Stad’.

Download PDF

plattegrond met in blauw aangegeven waar de stadsbeek loopt
© Gemeente Enschede

Met de aanleg van de Stadsbeek in Enschede is een oplossing gevonden die bestendig is tegen (toekomstige) klimaatveranderingen. Door klimatologische veranderingen zullen er meer hetere zomers zijn en daardoor extremere regenbuien. Het is noodzakelijk om extra afvoercapaciteit voor regenwater te realiseren, daarom wordt er een beek aangelegd dat water kan afvoeren. Daarnaast worden er bergingsplekken voor regenwater en drainageleidingen aangelegd, zodat ook grondwateroverlast wordt aangepakt.”

Wat is er al gebeurd?

In de wijken Pathmos en Stadsveld is sprake van overlast door hoog grondwater en van overlast bij hevige regenval. Om een goed beeld te krijgen van de problemen, heeft de gemeente Enschede vorig jaar een enquête gehouden, 75 huisbezoeken afgelegd en een grondboring uitgevoerd. Tijdens drie bijeenkomsten in februari werd informatie over het project Stadsbeek gegeven.

Wat gaan we doen?

Dit project bestaat uit onderstaande drie maatregelen om de waterproblemen in één keer goed aan te pakken:

  • we leggen drainageleidingen aan om de grondwaterstand te verlagen
  • we leggen een beek aan zoals hij vroeger ook ongeveer liep, die het regenwater en drainagewater afvoert
  • we zorgen voor bergingsplekken waar het regenwater langer wordt vastgehouden.

De gemeente Enschede werkt in dit project samen met het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.

Planning

Het totale project wordt in fases uitgevoerd en ongeveer vijf jaar in beslag nemen. We proberen uw wijk in die periode zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Bron: Gemeente Enschede

Toegepaste maatregelen