Stadsbeek

Locatie
Enschede
Opdrachtgever
Gemeente Enschede, het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.
Realisatie staat/jaar
2015 - lopend
In de laag gelegen wijken Stadsveld en Pathmos is veel (grond)wateroverlast. Waar vroeger een beek liep, wordt nu de Stadsbeek aangelegd.

Download PDF

Stadsbeek in de Elferinksweg
© Ruud van der Linden

Het project Stadsbeek pakt de wateroverlast in de wijken Pathmos en Stadsveld aan. Tegelijkertijd wordt de omgeving van de beek aangepast aan het toekomstige klimaat door bijvoorbeeld meer bomen en planten in de straat. Deze Enschedese klimaataanpak pakt wateroverlast aan, vermindert het extreme hittegevoel en maakt de stad gezond en aantrekkelijk om in te leven. De gemeente Enschede werkt in dit project samen met het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.

Drie maatregelen om waterproblemen aan te pakken

Om de waterproblemen in één keer goed aan te pakken worden er drie maatregelen getroffen:

  • we leggen drainageleidingen aan om de grondwaterstand te verlagen
  • we leggen een beek aan zoals hij vroeger ook ongeveer liep, die regenwater en drainagewater afvoert
  • we zorgen voor bergingsplekken waar het regenwater langer wordt vastgehouden.

Klimaat Actieve Stad

Project Stadsbeek is een voorbeeld van de ‘Klimaat Actieve Stad’. Naast de aanpak van problemen verhoogt de Stadsbeek de leefbaarheid in de stad en de klimaatbestendigheid tegen wateroverlast en hittestress. De Stadsbeek brengt
verkoeling in de stad door verdamping, aanvoer van koel water en groen op de oevers. De werkwijze van het project Stadsbeek is als concept uitstekend te gebruiken in andere steden. Het laat zien dat de ‘Klimaat Actieve Stad’ als totaalconcept werkt en inspireert.

Aanpak

In de wijken Pathmos en Stadsveld is sprake van overlast door hoog grondwater en van overlast bij zware regen. Om een goed beeld te krijgen van de problemen, heeft de gemeente Enschede eerst een enquête gehouden, 75 huisbezoeken afgelegd en een grondboring uitgevoerd. Tijdens drie bijeenkomsten voor omwonenden werd informatie over het project Stadsbeek gegeven.

Vervolgens is de beek in verschillende fases aangelegd. In het deel Bruggertstraat-Rembrandtlaan zijn een grote scholengemeenschap en zes grote flatgebouwen afgekoppeld. Ook zijn er prachtige klimaatadaptieve binnentuinen aangelegd waar parkeren, recreëren, water bergen en spelen hand in hand gaan. Ook in de B.W. ter Kuilestraat en de Elferinksweg zijn aanliggende huizen afgekoppeld. Er is een waterplein aangelegd: het Pinkeltjesplein. En het schoolplein van basisschool Het Stadsveld is vergroend.

Het totale project nam ongeveer vijf jaar in beslag.

Toegepaste maatregelen