GroenBlauw Wooldrik

Locatie
Enschede
Opdrachtgever
Gemeente Enschede
Ontwerper
Gemeente Enschede
Realisatie staat/jaar
2021 - 2022
Gescheiden riolering in de wijk, nieuwe noodafvoeren en verlagingen voor wateropvang maken het Wooldrik klimaatbestendig.

Download PDF

Groen grasveld met daar doorheen een beekje.
© Ruud van der Linden

Enschede ligt op een stuwwal. De wijk Het Wooldrik ligt precies bovenop de wal. Daardoor is er veel hoogteverschil in de wijk. Als het hard regent, stroomt al het water onder en boven de grond naar het laagste punt: de Zuid Esmarkerrondweg. In het verleden kwam deze weg nog weleens onder water te staan: als het heel hard regende kon de riolering kon al het water tegelijk niet kwijt. Putdeksels kwamen omhoog en de straat liep onder.

Met project GroenBlauw Wooldrik heeft Gemeente Enschede dit probleem aangepakt. In een aantal straten is gescheiden riolering gelegd, er zijn twee noodafvoeren gemaakt en rondom Sportpark Phenix zijn verlagingen gegraven om het water uit de wijk op te vangen. Tegelijkertijd zijn een aantal plekken in de wijk veiliger en aantrekkelijker gemaakt. Zo werd het Wooldrik en zijn omgeving klaar voor de toekomst.

"Regenwater vangen we het liefste op boven de grond."

Waterontwerper

Ruimte voor water

Rondom Sportpark Phenix zijn verlagingen gegraven. Deze kunnen 1,5 miljoen liter water opvangen. Dit water stroomt hiernaartoe vanuit het Wooldrik dat hoger ligt. De verlagingen zijn aangelegd op verschillende hoogtes. Hierdoor loopt het water beetje bij beetje van de ene verlaging naar de andere. Zo heeft het water gedeeltelijk de kans de grond in te zakken. Dat helpt tegen de droogte. De rest van het water wordt afgevoerd via de beek over landgoed De Leuriks.

De velden die grenzen aan het sportpark zijn ingezaaid met gewoon gras. In de velden die verder weg liggen, zijn bloemsoorten gezaaid die van nature in dit gebied voorkomen. Deze zijn aantrekkelijk voor verschillende soorten insecten.

Leuriksbeek

De beek die over landgoed De Leuriks loopt, is uitgediept. Het water kan dan makkelijker in de bodem zakken. Als er veel water is, kan het gemakkelijker wegstromen. Verder stroomafwaarts is de beek van recht en smal naar natuurlijker en ruimer veranderd. Ten zuiden van de beek maken we nog een 2e
beek. Beide beken krijgen glooiende oevers en lopen slingerend door het gebied heen.

Gescheiden riolering

In de Zuid Esmarkerrondweg, Lammertsweg en Reaumurstraat is gescheiden riolering aangelegd. Het regenwaterriool voert het regenwater af naar de wateropvang rondom Sportpark Phenix. Het afvalwater verdwijnt via het vuilwaterriool naar de waterzuivering. Ook zijn er in de wegen drainagebuizen geplaatst die het teveel aan grondwater afvoeren via het regenwaterstelsel.

Noodafvoer

Vlakbij het sportpark zijn extra noodafvoeren gemaakt. Dit is een oplossing voor als het extreem hard of lang regent. Het vuilwaterriool moet dan te veel regen- en afvalwater tegelijkertijd verwerken en kan dit niet aan. Vroeger kwam in zo’n situatie het water op straat te staan. Nu kan het riool het water kwijt in de putten.

Afkoppelen en wateropvang bij bewoners

Huiseigenaren kregen het aanbod hun regenpijp gratis te laten aansluiten op het regenwaterriool. Op één na alle bewoners deden mee. Er waren zelfs bewoners die een deel van hun tuin beschikbaar stelden om er een wadi in aan te leggen. Zo vangen we zoveel mogelijk water op in de straten en houden we het water vast waar het valt.

Toegepaste maatregelen