GroenBlauw Kuipersdijk

Locatie
Enschede
Opdrachtgever
Gemeente Enschede
Ontwerper
Gemeente Enschede
Realisatie staat/jaar
2022
Rondom de kruising van de Kuipersdijk met de Wethouder Beversstraat en de Van Deinselaan maakten we ruimte voor natuur en water.
Kuipersdijk
© Ruud van der Linden

Als het heel hard regende, kwamen de Kuipersdijk en de straten eromheen onder water te staan. Het verkeer, zoals ook de hulpdiensten, kon niet meer door de straten. Met project GroenBlauw Kuipersdijk pakte gemeente Enschede dit waterprobleem aan.

Verlaagde groenstroken langs de Kuipersdijk, de J.J. van Deinselaan en de Wethouder Beversstraat bieden ruimte voor water wanneer het heel hard regent. Zo wordt het risico op wateroverlast in de toekomst kleiner en krijgt de kruising meer natuur.

Langs de Kuipersdijk aan de kant van Het Stedelijk Lyceum is de groenstrook tussen de weg en het fietspad dieper gemaakt. Water kan van de weg daarheen stromen. De eikenbomen zijn verplaatst naar het Spaansland en er zijn nieuwe esdoorns geplant die beter tegen water kunnen.

Voor het Aquadrome is de bestaande groenstrook dieper gemaakt. Deze plek vangt het water op dat vanaf de Van Deinselaan naar de kruising stroomt. Als het heel hard regent, stroomt het water van deze groenstroken onder de weg door naar nieuw gegraven groenstroken langs de Wethouder Beversstraat en het Spaansland. Hier kan het water de grond in trekken.

Als het extreem hard regent, voeren deze groenstroken het water af naar de riolering. In de groenstroken zijn verschillende nieuwe bomen, wilgenbosjes, grassen en bloemen geplant.

Toegepaste maatregelen