De Groene Linie – Oldenzaalsestraat

Locatie
Enschede
Realisatie staat/jaar
2018 - 2020
Bij zware regenbuien was er vaak wateroverlast in en rond de Oldenzaalsestraat. Dit is aangepakt met aanpassingen boven en onder de grond.
Kleurige bepalnting in de plantenbakken van de Oldenzaalsestraat. Op de achtergrond bebouwing.
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst

De Oldenzaalsestraat en de directe omgeving waren een knelpunt bij zware regenbuien. Riolen konden al het water tegelijk niet aan en water kwam op straat te staan. Om dit aan te pakken is een nieuw, innovatief waterbergingsriool onder de grond en een groenstrook met wadi’s boven de grond aangelegd. Deze vangen het water op en voeren het teveel aan water af. De straat is niet alleen klimaatbestendig geworden, maar ook veel aantrekkelijker.

De werkzaamheden vonden plaats tussen oktober 2018 en juni 2020. Ze bestonden uit het plaatsen van het waterbergingsriool, het vervangen van oude door nieuwe riolering, het ontgraven van wadi’s en de herinrichting boven de grond. Er werd werk met werk gemaakt door tegelijkertijd de Warmtebaan aan te leggen. Over de werkzaamheden en de verschillende fases werd proactief gecommuniceerd met betrokkenen.

Bekijk in deze video het hele project in maar een paar minuten tijd. Van het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen, de aanleg van nieuwe riolering, de aankomst van een mega put, het plaatsen van de waterbergingsbuizen, het maken van wadi’s met keerwanden tot het nieuwe asfalt dat op de weg wordt aangebracht.

Toegepaste maatregelen