De Groene Linie

Locatie
Enschede
Realisatie staat/jaar
2018 - lopend
De Oldenzaalsestraat en de directe omgeving zijn een knelpunt bij hevige regenbuien. Een herinrichting is hier nodig.
Kleurige bepalnting in de plantenbakken van de Oldenzaalsestraat. Op de achtergrond bebouwing.
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst

De Oldenzaalsestraat en de directe omgeving zijn een knelpunt bij hevige regenbuien. Door de huidige klimaatverandering is de verwachting dat Enschede in de toekomst vaker last krijgt van forse kortstondige regenbuien. Daarom gaan wij de wateroverlast aanpakken.

Tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945 komt een nieuw en innovatief waterbergingsriool en er wordt een groenstrook met wadi’s aangelegd om water beter af te voeren. Dit maakt de straat niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker. De werkzaamheden vinden plaats in de periode oktober 2018 tot eind 2019. Over het proces van de werkzaamheden en de verschillende fases wordt er proactief gecommuniceerd met betrokkenen.

Eerste fase

De werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat zijn gestart en het asfalt is er al af! Het eerste deel van het waterbergingsriool ligt erin!

Tweede fase

Vanaf maandag 18 maart 2019 wordt er gestart met de werkzaamheden aan de tweede fase van de Oldenzaalsestraat. Deze loopt van de Kalandergang en Kortelandstraat tot en met de kruising van De Klomp. Dit deel van de Oldenzaalsestraat is afgesloten tot eind juni.

Bijzonder in deze fase is een grote boring onder de Oldenzaalsestraat door om kabels en leidingen te verleggen en de plaatsing van de koppelput in de kruising. Deze put van 40 ton legt de verbinding tussen het waterbergingsriool en gemengde riool. Deze werkzaamheden vinden plaats in De Klomp, de stad in en de stad uit, en de kruising De Klomp-Oldenzaalsestraat. Verder is de tweede fase in uitvoering vergelijkbaar met de eerste fase. Zoals het plaatsen van het waterbergingsriool, het leggen van nieuwe en verwijderen van oude riolering, het ontgraven van wadi’s, de aanleg van Warmtebaan Enschede en de herinrichting boven de grond.

Bereikbaarheid

De Oldenzaalsestraat is in 2019 gefaseerd afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid over de singels. Deze routes staan op locatie duidelijk aangegeven met gele omleidingsborden. Bent u bestemmingsverkeer? De panden aan de Oldenzaalsestraat en de zijstraten zijn grotendeels bereikbaar. In de tweede fase is de kruising De Klomp-Oldenzaalsestraat afgesloten. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Gemeente Enschede.

Bron: Gemeente Enschede

Toegepaste maatregelen