Over Groenblauw Enschede

Groenblauw Enschede is een website om de bewoners en de professionals die zich bezig houden met de inrichting van de openbare ruimte van Enschede te informeren en te inspireren op het gebied van klimaatadaptatie en natuurvriendelijk inrichten.

Tot stand gekomen met financiële bijdragen van:

 

 

Colofon

Groenblauw Enschede is een product van atelier GROENBLAUW

Atelier GROENBLAUW

www.ateliergroenblauw.nl
hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl

Projectleider

Hiltrud Pötz

Projectmedewerkers

Chantel Beurden en Evi van de Logt

Maatregelen vochtoverlast

Marjon ten Hagen, Wareco

Design 

Boom van Mourik

Website ontwikkeling

Lisa Dalhuijsen / Studio With

Groenblauw Enschede maakt onderdeel uit van het project Water en Wonen in Enschede. Groenblauw Enschede is een samenwerking van atelier GROENBLAUW en StadLandWater

Bronvermelding

Alle beeldrechten van de foto’s behoren bij de in de foto vernoemde bron.

Bij de foto’s zonder bronvermelding zijn de beeldrechten van atelier GROENBLAUW. Het copyright van de tekeningen en schema’s ligt, tenzij anders vermeld, bij atelier GROENBLAUW.
Foto’s en tekeningen mogen alleen na toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt. Niet alle belanghebbenden van de afbeeldingen konden worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met Atelier Groenblauw.

Wij danken iedereen hartelijk die foto’s ter beschikking heeft gesteld!