Wordt Enschede Bijvriendelijkste Gemeente?

23 sep 2020

Enschede is een van de genomineerden in de Bijvriendelijkste Gemeente verkiezing, en mag zich wellicht vanaf 7 november een jaar lang de Bijvriendelijkste Gemeente noemen. Nederland Zoemt selecteerde vijf gemeentes die voor deze titel in aanmerking komen. De genomineerden zetten zich bijzonder in om van hun gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

Helft alle bijensoorten bedreigd

In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.

Enschede bijvriendelijk

Gemeente Enschede legt jaarlijks op verschillende plekken wilde bloemenlinten aan en beheert deze met ecologisch maaibeheer, zoals sinusmaaien. Daarnaast kunnen inwoners, sportverenigingen en scholen in het voor- en najaar meedoen aan diverse acties van o.a. de Groene Loper Enschede om straten te vergroenen en schoolpleinen.

Neemt Enschede het stokje over van Moerdijk?

Op de landelijke Natuurwerkdag, 7 november, wordt de Bijvriendelijkste Gemeente bekendgemaakt. Deze gemeente neemt het stokje over van gemeente Moerdijk, die deze titel een jaar lang met trots heeft gevoerd. De winnende gemeente ontvangt onder andere een groot insectenhotel en biologische bloembollen en planten, zodat nog meer wilde bijen zich er thuis zullen voelen.

Wat is een bijvriendelijke gemeente?

Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren.

Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.