Wat zoemt er in jouw achtertuin?

7 apr 2020

Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet je vast niet dat er in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen.

Doe mee!

De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen want 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan het landelijk bijenonderzoek. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Nederland Zoemt neemt je stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je in je tuin of balkon kunt tegenkomen.

Bomen voor bijen: Nederland Zoemt geeft 1000 bomen weg! - 247Green.nl

Hoe werkt het?

  1. Tel op zaterdag 18 of zondag 19 april een half uur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe dit op een zonnig – of in ieder geval droog – moment.
  2. Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die je ziet.
  3. Uitgeteld? Ga naar:  www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/ en voer daar jouw resultaten in.

 

Enschede is bij-vriendelijk

Het voortbestaan van bijen staat door het verdwijnen van leefgebieden door steeds meer verharding, maar ook door afname van (wilde) bloemen, onder druk. Daarom brengt Enschede op meerdere locaties wilde bloemen terug in de stad. Jaarlijks leggen we nieuwe bloemenlinten aan. We beheren het openbaar groen op verschillende plekken met ecologisch maaibeheer. Daarnaast kun je op deze website zien wat je kunt doen om je tuin bij-vriendelijk in te richten. Tot slot stimuleren we basisscholen om het schoolplein te vergroenen en de bij te helpen met bijenhotels en het inplanten van bloembollen.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Met Nederland Zoemt zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen