Wat zoemt er in jouw achtertuin?

5 apr 2023

Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet je vast niet dat er in Enschede bijna 160 soorten wilde bijen voorkomen. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen.

 

Doe mee!

De helft van alle bijensoorten wordt bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen want 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan de Nationale Bijentelling. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet.

De website van de Nationale Bijentelling neemt je stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je in je tuin of balkon kunt tegenkomen. Hoe werkt de Bijentelling?

  1. Ga naar nationalebijentelling.nl en meld je aan.
  2. Tel op 15 of 16 april een half uur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe dit op een zonnig – of in ieder geval droog – moment.
  3. Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die je ziet.
  4. Uitgeteld? Voer jouw resultaten vanaf 15 april in op de website.

 

Enschede is bij-vriendelijk

Het voortbestaan van bijen staat onder druk door het verdwijnen van leefgebieden door steeds meer verharding, maar ook door afname van (wilde) bloemen. Daarom brengt Enschede op meerdere locaties wilde bloemen terug in de stad. Jaarlijks leggen we nieuwe bloemenlinten aan. Ook beheren we het openbaar groen op verschillende plekken met ecologisch maaibeheer. Daarnaast hebben we speciaal voor inwoners en professionals de website www.groenblauwenschede.nl waar je kunt zien wat je kunt doen om de biodiversiteit in je (voor)tuin of op je balkon te vergroten. Tot slot stimuleren we basisscholen om het schoolplein te vergroenen en de bij te helpen met bijenhotels en het inplanten van bloembollen.

 

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen.