Subsidie voor klimaatadaptatie

1 mrt 2022

Inwoners, ondernemers en organisaties van Enschede kunnen tegenwoordig subsidie aanvragen om hun gebouw en terrein aan te passen aan het weer van de toekomst. Hiermee moedigt de gemeente Enschede mensen aan om bijvoorbeeld tegels te verwisselen voor groen, water op te vangen in de tuin of een groen dak aan te leggen. Zowel huurders als eigenaren van panden kunnen de subsidie aanvragen. Tot en met 2026 is hiervoor 400.000 euro per jaar beschikbaar.

Met de financiƫle bijdrage helpt de Gemeente Enschede inwoners, ondernemers en organisaties om op hun terrein meer ruimte voor natuur en water te maken. Zo gaan ze wateroverlast, hittestress en verdroging tegen.

Mensen kunnen een financiƫle bijdrage krijgen als ze een groen dak aanleggen, regenwater afkoppelen van de riolering, stenen vervangen door bloemen, planten of bomen, regentonnen plaatsen of een geveltuin aanleggen. De vergoeding is een deel, tot soms wel de helft, van de kosten voor de aanschaf en aanleg van de aanpassing. Inwoners mogen ook samen met buren een aanvraag doen.

Online subsidie aanvragen

Via de website van de Gemeente Enschede is de subsidie online aan te vragen. Hier staat ook een stappenplan voor het aanvragen van de subsidie en tips voor een goede voorbereiding.