Nog geen last van water op de vloer? Houden zo!

13 okt 2020

Gemeente Enschede vraagt aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Houden zo! is de kern van de campagne die vanaf 7 oktober van start gaat. Wat is het gevolg van steeds warmere zomers? Wat merk je daar thuis van? Welke gevolgen zijn wel of niet acceptabel? Wethouder Jurgen van Houdt: “In de toekomst krijgt onze gemeente steeds vaker te maken met zware regenbuien, hittegolven en perioden van droogte. Enschede wil en moet hierop goed voorbereid zijn. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we ervoor dat Enschede klaar is voor extremer weer.”

De campagne vertaalt het onderwerp klimaatverandering naar gevolgen die voor iedereen herkenbaar zijn. Ondergelopen straten, afgelaste festivals, verdroogde tuinen en klamme slapeloze nachten. Klimaatverandering is voor veel inwoners een ver-van-mijn-bedshow. Juist daar speelt deze campagne op in: “Nog geen last van regenwater op de parketvloer? Houden zo!” Om de overlast van extremer weer te voorkomen moet iedereen – overheid, inwoner en ondernemer – zijn steentje bijdragen. Met kleine aanpassingen kan elke inwoner zijn huis of tuin al hitte- en waterproof maken. En veel kleine aanpassingen hebben samen een grote impact.

Regionale aanpak

De campagne komt voort uit een samenwerking met de dertien andere Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Deze samenwerking in Twente is niet nieuw. In november 2019 brachten de Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen de klimaatatlas uit. Deze atlas brengt de verwachte gevolgen van het klimaat in 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart.

Samen in gesprek

De campagne is de vliegende start van allerlei activiteiten die de komende maanden op de agenda staan. Gemeente Enschede gaat de komende tijd met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek over de gevolgen van het klimaat. Met welke gevolgen kunnen we leven en wat is absoluut niet acceptabel? Zo vond een eerste gesprek 9 oktober plaats met studenten van Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente als onderdeel van de Week van de Duurzaamheid. Ook ontvangt het Enschede Panel in oktober een vragenlijst waarin zij hun mening over weersoverlast kunnen geven. Op regionaal niveau is er ook van alles te doen. Zo vindt de Twentse Klimaatpraat Online plaats, een reeks online bijeenkomsten waarin de verschillende onderwerpen worden besproken met professionals van verschillende sectoren uit heel Twente.