Inwoners Enschede reageren enthousiast op aanbod gratis bloemenzaad

12 mrt 2020

De Groene Loper Enschede heeft de handen vol aan de organisatie van de Actie Bloemenlint. Voor de lente begint moet het gratis bloemenzaad, voor 7000 m2 bloemenzee, verspreid zijn over de distributiepunten in Enschede. Om bijen en andere insecten dit voorjaar meer nectar te kunnen bieden wordt voor het vierde jaar op rij gratis bloemenzaad, verpakt in kleine zakjes, verstrekt voor iedereen die een stukje grond beschikbaar heeft. Al die kleine stukjes grond vormen samen een steeds langer bloemenlint door Enschede. We hebben bijen als bestuivers hard nodig omdat zij een belangrijke schakel zijn in onze voedselproductie.

De Actie Bloemenlint wordt georganiseerd door de Groene Loper Enschede in samenwerking met de gemeente Enschede en met de Bijenvereniging Enschede. Op zaterdag 28 maart kan het gratis bloemenzaad op vier plekken in Enschede worden afgehaald. Leden van de Bijenvereniging Enschede zijn hier aanwezig om tips te geven over het natuurvriendelijk maken van uw tuin. Na 28 maart is het zadenmengsel op verschillende distributiepunten in Enschede en Lonneker op te halen.

Kijk voor meer informatie op https://groenblauwenschede.nl/bewoners/nieuws/doe-mee-bloemen-voor-bijen/