GroenBlauw Kuipersdijk

4 feb 2022

Ook de Kuipersdijk krijgt meer ruimte voor natuur en water Als het heel hard regent, komen de Kuipersdijk en de straten eromheen onder water te staan. Het verkeer, zoals ook de hulpdiensten, kan niet meer door de straten. Met project GroenBlauw Kuipersdijk pakt gemeente Enschede ook hier een waterprobleem aan. Verlaagde groenstroken langs de Kuipersdijk, de J.J. van Deinselaan en de Wethouder Beversstraat bieden ruimte voor water wanneer het heel hard regent. Zo wordt het risico op wateroverlast in de toekomst kleiner en krijgt de kruising meer natuur.

In de toekomst komen zware regenbuien steeds vaker voor. Ook krijgt Enschede te maken met warmere zomers en langere droge perioden. Met ruimte voor natuur en water rondom de kruising van de Kuipersdijk met de Wethouder Beversstraat en de J.J. van Deinselaan is de stad weer beter voorbereid op dit toekomstige weer. “We passen Enschede aan door de stad steeds ‘groener’ en ‘blauwer’ te maken”, legt wethouder Leefomgeving Jurgen van Houdt uit. “We maken plekken om regenwater op te vangen. Dit doen we het liefste boven de grond, want water verkoelt de omgeving. Ook kan water dan in de grond zakken wat goed is tegen de droogte. Tegelijkertijd maken we de omgeving groener op een manier die aantrekkelijk is voor verschillende dieren, zoals insecten, vlinders en vogels.”

De aanpassingen in het kort

Langs de Kuipersdijk aan de kant van Het Stedelijk Lyceum wordt de groenstrook tussen de weg en het fietspad dieper gemaakt. Water kan van de weg daarheen stromen. De eikenbomen worden verplaatst naar het Spaansland, want er worden nieuwe esdoorns geplant die beter tegen water kunnen. Voor het Aquadrome wordt de bestaande groenstrook dieper gemaakt. Deze plek vangt het water op dat vanaf de Van Deinselaan naar de kruising stroomt. Als het heel hard regent, stroomt het water van deze groenstroken onder de weg door, door nieuw aan te leggen buizen, naar nieuwe groenstroken langs de Wethouder Beversstraat en het Spaansland. Hier kan het water de grond in trekken. Als het extreem hard regent, voeren deze groenstroken het water af naar de riolering. In de groenstroken komen verschillende nieuwe bomen, wilgenbosjes, grassen en bloemen. Straks is er rondom de kruising meer natuur en zijn er meer bomen dan nu.

Kijk voor meer informatie op enschede.nl/groenblauw-kuipersdijk.