Geveltuintjes in de Soendastraat

26 okt 2020

Op zaterdag 26 september was het Burendag. Dit werd gevierd in de Soendastraat. Burendag is een dag waarop een buurt samen een activiteit gaat doen of de buurt opknapt. In de Soendastraat werd het initiatief genomen om geveltuintjes aan te leggen. Frans Carelsen, inwoner van de Soendastraat, vertelt hoe de Burendag tot stand kwam en hoe de dag verliep.

Ontstaan van het initiatief

‘Een tijdje terug zat ik te bladeren door een krantje en zag daar iets in staan over Burendag. Dit leek mij een mooi alternatief voor ons tweejaarlijkse straatfeest, die door de coronamaatregelen dit jaar niet door kon gaan. Ik schreef toen het Oranje Fonds en zij vergoeden het budget voor de Burendag. Op het moment dat ik het budget binnen had, ging ik met een groepje buren om tafel zitten. Een paar jaar terug hebben wij met datzelfde groepje ook al bankjes geplaatst en boomspiegels geplant in de straat. Die worden nog steeds goed verzorgd. Ik wist dus dat deze mensen wel enthousiast zouden zijn, om weer mee te werken aan meer groen in de straat.’

Voorbereidingen op de Burendag

‘Zelf doe ik al 25 jaar de collecte voor het KWF in de straat. Laatst liep ik weer mijn collecteronde en heb toen gelijk aan iedereen gevraagd of ze ook graag een voortuintje wilden. Uiteindelijk wilden zeventien huizen wel meedoen. Toen konden de voorbereidingen voor de Burendag beginnen. Eerst is een klein groepje potgrond gaan halen. Daarna kwam ons eerste gelukje: één van onze buren had nog veel zwarte grond in zijn tuin waar hij vanaf moest. Dit konden wij dus uitstekend gebruiken. Via de Groene Loper hoorden wij dat wij bij de Natuur- en Milieuraad plantjes konden kopen. Daar hebben wij ons georiënteerd in de soorten plantjes. Daar hadden we weer te maken met een gelukje: bij ons in de straat woont een bioloog. In de Soendastraat is er een heel duidelijk verschil tussen noord en zuid. De bioloog uit onze straat heeft een keurige selectie gemaakt van plantjes voor de noordzijde en plantjes voor de zuidzijde. Op basis daarvan hebben we een lijstje gestuurd naar alle buren die deelnamen. Zij konden tot een bepaald bedrag een aantal plantjes kiezen. Uiteindelijk kochten we 84 plantjes in.’

Verloop Burendag

‘Na deze voorbereidingen waren we dus klaar voor de Burendag. De eerste buren begonnen al rond 9.00 uur met het weghalen van de tegels aan de voorkant van de huizen. Daarna werd het witte zand verwijderd. De tegels en het zand legden we op een paar verzamelplekken in de straat neer. Deze werden maandagochtend keurig door de gemeente opgehaald. Het is fijn dat de gemeente op deze manier dit soort initiatieven ondersteunt. Om 10.00 uur was het tijd voor koffie met iets lekkers. Daarna ging iedereen weer aan het werk. Het was erg leuk dat er ook spontaan mensen kwamen helpen die zich niet hadden opgegeven voor een geveltuintje. Uiteindelijk waren we met ongeveer veertig mensen. We zijn de hele ochtend bezig geweest en rond 12.00 uur namen we weer even pauze. Na een middag hard werken zag de straat er veel groener uit met mooie, verschillende soorten plantjes. Aan het eind van de middag zijn we gezellig gaan borrelen midden op de straat. Iedereen nam eigen drankjes en hapjes mee. Hierna was de Burendag, na iedereens volle tevredenheid, ten einde. ’s Avonds begon het nog te regenen: goed voor de gevelplantjes!’

Groepje initiatiefnemers

‘Wat ik mee wil geven aan andere buurten die ook dit soort initiatieven willen starten, is dat het belangrijk is om een klein groepje initiatiefnemers te vormen. Natuurlijk wil niet iedereen in de straat meedoen en dat hoeft ook niet. Maar samen met vier à vijf mensen die enthousiast zijn over het buurtinitiatief, is het makkelijker om dingen te bespreken en taken verdelen. Dan gaat het wel of niet lopen.’