Enschede krijgt twee nieuwe Tiny Forests

16 dec 2022

Begin volgend jaar is Enschede weer twee nieuwe minibossen rijker.

Komende periode gaan leerlingen van CBS De Koning en OBS De Esmarke samen met IVN Natuureducatie een ontwerp maken voor een Tiny Forest op hun schoolplein. Leerlingen mogen vervolgens helpen om dit bos te verzorgen, ze krijgen er les en ze kunnen er lekker spelen. Het Tiny Forest bij CBS De Koning wordt gefinancierd door VolkerWessels, omdat het nauw aansluit bij hun eigen klimaatambitie. Het minibos bij OBS De Esmarke wordt mogelijk gemaakt door subsidie van Waterschap Vechtstromen en een schenking door WAVIN en Stichting reLeaf.

 

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

 

Elke buurt zijn eigen minibos

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Met de Tiny Forests wil IVN de verbinding tussen kind en natuur helpen versterken. Een Tiny Forest vormt bovendien een fijne, gezonde plek in de buurt. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur voor iedereen dichterbij.

Gemeente Enschede ondersteunt scholen in vergroening van hun pleinen en steunt dit initiatief. Een van beide Tiny Forests wordt gefinancierd door VolkerWessels. Het bedrijf financiert dit jaar de aanleg van 7 Tiny Forests op verschillende plekken in het land. VolkerWessels licht toe: “We zien tal van plekken waar extra natuur veel kan betekenen voor klimaatadaptatie, het welzijn van bewoners en zeker voor kinderen. Een Tiny Forest is dan ook een prachtig initiatief dat we graag steunen en dat op een natuurlijke manier aansluit bij onze eigen klimaatambitie om in 2030 volledig emissievrij te bouwen. We hopen dat we samen met IVN en met hulp van onze bedrijven, partners, gemeenten en scholen de komende jaren nog heel veel Tiny Forests kunnen toevoegen.”