Enschede als één groot groen park

5 nov 2021

Enschede als één groot groen park. Dat is de droom die in het nieuwe Groenambitieplan staat. Vanuit het groene buitengebied loop je via groene parken en straten zo de groene binnenstad in. Je herkent er veel van vroeger. Stadsbeken, groene Singels en oude bomen. De bomen houden de stad en de dorpen lekker koel in de zomer. De beken vangen het regenwater op. Ook de woonwijken zijn groen. Hierdoor krijgen niet alleen mensen, maar ook planten en dieren alle ruimte in en rondom Enschede.

“Enschede wil samen met inwoners, ondernemers en instellingen vergroenen. Want groen is belangrijk en helpt om Enschede aantrekkelijk, gezond en leefbaar te houden. Nu, én in de toekomst”, zegt wethouder Jurgen van Houdt.

Enschede moet van groen naar groener

Enschede is al groen, maar het moet nog groener. Dat gaat niet vanzelf. Op korte termijn zijn daarom extra middelen nodig voor het aanleggen van het groen, en op langere termijn voor het onderhouden hiervan. Meer groen zorgt ook voor minder last van hitte en regenwater. En dat er schone lucht is om in te ademen. Er moeten ook meer soorten groen komen. Dat is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor dieren en insecten. Die zijn hard nodig om bijvoorbeeld plagen zoals de eikenprocessierups te voorkomen.

Wat daarvoor nodig is

Enschede vergroenen moet op 3 manieren:

  1. Het bestaande groen en de natuur moeten we beschermen en goed verzorgen.
  2. Daarnaast moeten we het groen beter gebruiken (benutten). Bijvoorbeeld om regenwater op te vangen, en om de stad koel te houden in hete zomers. Maar ook om te sporten, spelen en om uit te rusten.
  3. Tenslotte moeten we groener gaan bouwen. Bijvoorbeeld door groene daken op huizen te leggen. Maar ook door bij nieuwbouw meer groen aan te leggen, en verlaten terreinen (tijdelijk) te vergroenen.

Extra geld voor boomverzorging en groen in de binnenstad

De gemeenteraad stelde al geld ter beschikking voor het groen in de stad. Als de Raad het Groenambitieplan vaststelt, ligt vast hoe dit extra geld ingezet wordt om een stukje van de droom waar te maken. Bij de volgende begroting kan de nieuwe coalitie aan de Raad voorstellen meer geld vrij te maken voor de ambities in het Groenambitieplan zoals boomverzorging, extra inzet op groen in de binnenstad en het vergroenen van de Singels en de parken.